Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

26 sierpień 2021
Kategoria:

TECHNOLOGY PARTNERS to interdyscyplinarna organizacja badawcza posiadająca status Centrum Zaawansowanych Technologii przyznany przez Ministra Nauki.

TECHNOLOGY PARTNERS specjalizuje się w opracowywaniu, realizacji i koordynowaniu dużych interdyscyplinarnych projektów B R w takich obszarach, jak inżynieria materiałowa, zaawansowane techniki wytwarzania, transport, ICT, itd. na rzecz różnych sektorów gospodarki, m.in. lotnictwa, sektora kosmicznego, przemysłu samochodowego, jak i wielu innych. Na potrzeby prac badawczych TECHNOLOGY PARTNERS buduje zespoły projektowe składające się z wysoko wykwalifikowanych naukowców i specjalistów.

Przykłady zrealizowanych projektów:

TECHNOLOGY PARTNERS było i jest aktywnym uczestnikiem programów europejskich, m.in. 7. PR UE i H2020, oraz członkiem europejskich stowarzyszeń: European Association of Research and Technology Organisations (EARTO), oraz Knowledge4Innovation (którego TECHNOLOGY PARTNERS było członkiem-założycielem).

TECHNOLOGY PARTNERS jest zaufanym partnerem wiodących europejskich i polskich organizacji naukowo-badawczych oraz przemysłu, wypełniając swoją misję rozwijania współpracy polskiego sektora nauki i techniki z międzynarodowym przemysłem i środowiskiem naukowym.

 

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Ul. Adolfa Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

info@technologypartners.pl

www.technologypartners.pl


Przeczytaj także